İstanbul Sanayi Odası (İSO) Kapasite Raporu için Gerekli Evraklar

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Kapasite Raporu için Gerekli Evraklar

1- Eksiksiz Doldurulmuş Kapasite Raporu Müracaat Formu (firmamız bünyesin de soldurulacaktır. (2 Adet).

2- Müracaat Formunu İmzalayan Kişinin Yetkili Olduğunu Gösterir Karar ve İmza Sirküleri (ASLI)

3- İşyeri Tapu Fotokopisi (Kiralık ise kira kontratı fotokopisi).

4- Son İki Aylık SSK Tahakkuk ve hizmet listeleri

5- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.

6- Vergi Levhası Fotokopisi.

7- Firmanın İşyerine Ait Elektrik Faturasının Fotokopisi.

9- Sanayi Sicil Belgesi.

10- Marka Tescil Belgesi(varsa)..

11- Patent Kullanım Belgesi(varsa)..

12- Know-How Sözleşmesi(varsa).

13- Lisans Sözleşmesi(varsa).

14- Deşarj İzni(varsa).

15- Emisyon İzni(varsa).

16- ISO 14000 Belgesi(varsa).

17- CE Belgesi(varsa).

18- HACCP Belgesi(varsa)..

Not: Yukarıda İstenilen tüm belgeler Firma Kaşesi ile onaylanmalı ve İmzalanmalıdır. Kapasite Raporu Başvuru Formuna eklenerek, eksiksiz olarak teslim edilmelidir.