TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi TSE tarafından verilen, hizmet verilen kurum ve kuruluşların imkanlarının ilgili Türk standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve yapılan sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği bir yıl olan belgedir.

Belge ile her yıl TSE Bölge Müdürlüğü’ne başvurulur ve vize işlemi yapılarak geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Belgenin varlığı; yasal mevzuatlara uyumla beraber yasal sorunlardan firmanın korunmasını, cezai durumların ortadan kaldırılmasını, hizmetlerin uygun şekilde sunulmasını, firmanın bilinçli tüketicinin gözünde tercih edilir olmasını, global pazarda rekabet üstünlüğünü ve firma/marka güvenilirliğinin arttırılmasını sağlar.

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir ?

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Hizmet üreten sektörlerde, iş yerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi için Gerekli Evraklar

  • İmza sirküsü (Noter Tasdikli)
  • Bağlı olduğu; Oda, Dernek, Kooperatif vb. Oda kayıt belgesinin onaylı sureti. (Hizmet verdiği ile ait)
  • İş yeri izin belgesi veya bağlı olduğu vergi dairesi kaydı.
  • Vergi levhası ile elektrik, su, telefon abonelikleriyle ilgili belgelerden birinin sureti.
  • Avans dekontu. (İnceleme ve maktu belge masraflarına mahsuben)